Wie we zijn

Valentina Brenters Photography (“Wij”, “het Bedrijf”) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit beleid (samen met onze Algemene voorwaarden op http://valentinabrentersphotography.nl/gtc/ en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de basis waarop persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de “Wet”) is de verwerkingsverantwoordelijke Valentina Brenters Photography (geregistreerd Nederlands bedrijf KVK#82460906). Ons websiteadres is: http://valentinabrentersphotography.nl.

Informatie die we van u kunnen verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken: Informatie die u rechtstreeks op de website www.valentinabrentersphotography.nl (onze site) verstrekt. Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment van registratie om onze site te gebruiken, zich te abonneren op onze service, materiaal te plaatsen, promoties of verdere services aan te vragen. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze site meldt.

Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bijhouden. We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u er niet op hoeft te reageren. Details van transacties die u via onze site uitvoert en van de uitvoering van uw bestellingen.

Details van uw bezoeken aan onze site, inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, of dit nu nodig is voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins en de bronnen die u gebruikt.

IP-adressen en cookies

We kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkel individu.

Om dezelfde reden kunnen we informatie over uw algemene internetgebruik verkrijgen door gebruik te maken van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons om onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren. Ze stellen ons in staat:

  • Om de omvang en het gebruikspatroon van ons publiek in te schatten.
  • Om informatie over uw voorkeuren op te slaan en ons zo in staat te stellen onze site aan te passen aan uw individuele interesses.
  • Om uw zoekopdrachten te versnellen.
  • Om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

U kunt weigeren cookies te accepteren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u het instellen van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling echter selecteert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze site. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u zich aanmeldt bij onze site. Houd er rekening mee dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben.

Waar we uw persoonsgegevens opslaan

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan zich onder andere bezighouden met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met SSL-technologie. Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; Elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Gebruik van de informatie

We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

  • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
  • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, wanneer u ermee hebt ingestemd om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd.
  • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan.
  • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u ervoor kiest om dit te doen.
  • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service.

Als u een bestaande klant bent, zullen we alleen contact met u opnemen via elektronische middelen (e-mail, whatsapp of sms) met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u.

Als u een nieuwe klant bent en we geselecteerde derden toestaan om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) alleen langs elektronische weg contact met u opnemen als u hiermee hebt ingestemd.

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden: Als we andere bedrijven en personen in dienst nemen om namens ons functies uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van repetitieve informatie uit klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingondersteuning, het leveren van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links), het verwerken van creditcardbetalingen en het bieden van klantenservice. Ze hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun functies uit te voeren, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder moeten ze de persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en zoals toegestaan door de wet.

In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa. Als het bedrijf of vrijwel al zijn activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonlijke gegevens die het over zijn klanten bewaart, een van de overgedragen activa zullen zijn. Als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen ons best doen om u te informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij bekend te maken. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via valentinabrentersphotography@gmail.com. Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Toegang tot informatie

De wet geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk toegangsverzoek kan een vergoeding van € 10 in rekening worden gebracht om onze kosten te dekken voor het verstrekken van details over de informatie die wij over u bewaren.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Eventuele wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u gemeld.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan valentina@valentinabrentersphotography.com.

© Copyright ValentinaBrentersPhotography